Package เติมค่า ด้วย บัตรเครดิต
แพ็คเกจ (บาท) มูลค่า โบนัส มูลค่ารวม
100 1000 - -
200 2000 60 2060
300 3000 90 3090
400 4000 120 4120
500 5000 150 5150
1,000 10000 300 10300
 
 
เข้าสู่ระบบเติมเงิน
เลือก Refill Center ที่อยู่ด้านบนจากหน้าเว็บไซต์ เลือกที่แบนเนอร์ บัตรเครดิต
เข้าสุ่ระบบของ PaySbuy เลือกราคาบัตรที่ต้องการ


คลิ๊กที่ Input Game ID เพื่อกรอก ID เลือกราคาบัตร
กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
เลือกช่องทางการชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณารอสักครู่ เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ
อย่าปิดหน้อจอจนกว่าระบบจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 
 

 

Callcenter : 0-2664-3062-4 ext.0 (10.00น.-22.00น.)   Fax : 0-2664-3063 ext.107   Email : support+getamped2@digicrafts.com  
Thailand Web Stat Copyright © 2012-2021 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Co.,Ltd. All rights Reserved.